ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ochrana osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a použitím osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)

Týmto ako dotknutá osoba dávam súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, e-mailová adresa na účel marketingu odo dňa vydania súhlasu do doby odvolania súhlasu, prevádzkovateľovi ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335.

Ako dotknutá osoba týmto prehlasujem, že som bola oboznámená so svojimi právami v zmysle § 21 až § 28 a § 41 zákon č. 18/2018 Z. z. a že som bola oboznámená so všetkými informáciami v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., ktoré sú uverejnené na webovej stránke www.levocskadolina.sk v časti Informácie o spracúvaní osobných údajov.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa f.gibalova@arprog.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad.


- Permanentky (PDF) na stiahnutie